Dokumendid

Välishindamine ja järelvalve


Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelvalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Harjumaal teostab haldusjärelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle:

 

Piret Hiisjärv, piret.hiisjärv@hm.ee

tel +372 56876436

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelvalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Harjumaal teostab haldusjärelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle:

 

Piret Hiisjärv, piret.hiisjärv@hm.ee

tel +372 56876436