Koolipere

Hoolekogu


Kristo Tõnisson lastevanemate esindaja
Marika Lindholm    lastevanemate esindaja
Siiri Piirisaar kooli õpetajate esindaja (asendusliige Maime Lindholm)
Taavi Linholm vilistlaste esindaja
Katrin Markii Viimsi Vallavalitsuse esindaja (asendusliige Maiu Plumer)
Jaanus Koni Viimsi vallavolikogu esindaja
Külli Talmar-Kuiv toetava organisatsiooni esindaja, Prangli Rahvamaja
Kristo Tõnisson lastevanemate esindaja
Marika Lindholm    lastevanemate esindaja
Siiri Piirisaar kooli õpetajate esindaja (asendusliige Maime Lindholm)
Taavi Linholm vilistlaste esindaja
Katrin Markii Viimsi Vallavalitsuse esindaja (asendusliige Maiu Plumer)
Jaanus Koni Viimsi vallavolikogu esindaja
Külli Talmar-Kuiv toetava organisatsiooni esindaja, Prangli Rahvamaja