Koolielu

Kodukord


Prangli Põhikooli kodukord põhineb vastastikusel austusel ja üldtunnustatud viisaka käitumise normidel ning õpilase käitumishinne on otseselt seotud kooli kodukorra täitmisega.

Prangli Põhikooli õpilane:

 • esindab ennast ja oma kooli väärikalt;
 • suhtub õpikohustustesse vastutustundega, osaleb tundides aktiivselt ning õpib vastavalt võimetele;
 • on kohusetundlik ning peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest;
 • ei hiline tundidesse ega puudu põhjuseta;
 • kasutab tunnis ainult õppetööks vajalikke vahendeid ning lülitab mobiiltelefoni ning muud auditiivsed ja visuaalsed tehnilised vahendid välja enne tunni algust;
 • peab meeles, et kooli esindamine olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel on iga õpilase jaoks privileeg;
 • märkab ja tunnustab koolipere liikmete saavutusi, on toetav ja abivalmis kaaslane;
 • osaleb aktiivselt koolielus;
 • riietub korrektselt ja sobivalt, pidulikel üritustel (aktused, eksamid jne) kannab kohast riietust;
 • suhtub heaperemehelikult kooli poolt antavatesse õppevahenditesse, koolihoonesse ja selle ümbrusesse;
 • käitub terviseteadlikult, ei kasuta joovastavaid, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid ning e-sigarette;
 • järgib ohutusnõudeid.

 

​Kõigi probleemide ja ettepanekutega on õpilasel õigus ja võimalus pöörduda koheselt klassijuhataja, aineõpetaja ja/või kooli direktori poole

Prangli Põhikooli kodukord põhineb vastastikusel austusel ja üldtunnustatud viisaka käitumise normidel ning õpilase käitumishinne on otseselt seotud kooli kodukorra täitmisega.

Prangli Põhikooli õpilane:

 • esindab ennast ja oma kooli väärikalt;
 • suhtub õpikohustustesse vastutustundega, osaleb tundides aktiivselt ning õpib vastavalt võimetele;
 • on kohusetundlik ning peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest;
 • ei hiline tundidesse ega puudu põhjuseta;
 • kasutab tunnis ainult õppetööks vajalikke vahendeid ning lülitab mobiiltelefoni ning muud auditiivsed ja visuaalsed tehnilised vahendid välja enne tunni algust;
 • peab meeles, et kooli esindamine olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel on iga õpilase jaoks privileeg;
 • märkab ja tunnustab koolipere liikmete saavutusi, on toetav ja abivalmis kaaslane;
 • osaleb aktiivselt koolielus;
 • riietub korrektselt ja sobivalt, pidulikel üritustel (aktused, eksamid jne) kannab kohast riietust;
 • suhtub heaperemehelikult kooli poolt antavatesse õppevahenditesse, koolihoonesse ja selle ümbrusesse;
 • käitub terviseteadlikult, ei kasuta joovastavaid, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid ning e-sigarette;
 • järgib ohutusnõudeid.

 

​Kõigi probleemide ja ettepanekutega on õpilasel õigus ja võimalus pöörduda koheselt klassijuhataja, aineõpetaja ja/või kooli direktori poole