Projekt SCF4C


Projekti kestvus: 1.01.2022 – 31.12.2025
Projekti rahastusprogramm: EL Horisont 2020

Projekti eesmärk on juurutada lähenemisviisi „kogu kooli toidukultuur“, mis aitab välja arendada koolitoitlustamise terviklikkust, kaasates õpilasomavalitsusi ja koolide-lasteaedade hoolekogusid. Toitlustamisel keskendutakse konkreetsele õppeasutusele (õpilastele, õpetajatele jne), lõimides toidutemaatikat erinevate õppeainetega. Koolitoidu võtmesõnadeks on “jätkusuutlikkus” ja “tervislikkus”. Projekti käigus töötatakse välja individuaalne metoodika, hindamaks tervise- ja keskkonnamõjusid koolides ja lasteaedades. Samuti viiakse projekti raames läbi koolitusi koolide kokkadele ja köögipersonalile ning töötatakse välja uuenduslikke, kliimasõbralikke ja jätkusuutlikke retsepte.

Projekti tulemuseks on õnnelikumad ja tervemad lapsed ja noored. Samuti paraneb Tallinna inimeste tervis ja üldine heaolu, suureneb kodanike teadlikkus tervislikust ja jätkusuutlikust toitumisest ja sellega kaasnevatest mõjudest nii tervisele kui ka keskkonnale.

 

 Alates 2023. aastast hakkab “kogu kooli toidukultuuri” lähenemist ja tegevusi katseprojektina rakendama 80 kooli üle Euroopa. Nende seas on ka viis Tallinna kooli (Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Südalinna Kool, Tallinna Rahumäe Põhikool, Tallinna Mahtra Põhikool ja Ristiku Põhikool) ning viis Viimsi valla põhikooli (Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool, Viimsi Kool ja Prangli Kool)

Eesmärkide saavutamiseks keskendub projekt kolmele suurele tegevusvaldkonnale: 

•uuenduslikud ja jätkusuutlikud toidu- ja toitlustusteenuse hanked,

•planeediga arvestav tervislik toitumine ja toiduvalmistamine,

•kogu kooli kaasav lähenemine toiduharidusele ja toidusüsteemile (Whole School Food Approach). 

 

 

Meediakajastused

 

Kümme Harjumaa kooli katsetavad uut lähenemst koolitoidule

 

Viimsi koolid aitavad luua muutust koolitoidus

 

 

Projektis SchoolFood4Change osalejad jagasid kogemusi

 

 

Projekti „SchoolFood4Change“ raames külastati Lõuna-Eestit

 

 

 

 

 

Projekti kestvus: 1.01.2022 – 31.12.2025
Projekti rahastusprogramm: EL Horisont 2020

Projekti eesmärk on juurutada lähenemisviisi „kogu kooli toidukultuur“, mis aitab välja arendada koolitoitlustamise terviklikkust, kaasates õpilasomavalitsusi ja koolide-lasteaedade hoolekogusid. Toitlustamisel keskendutakse konkreetsele õppeasutusele (õpilastele, õpetajatele jne), lõimides toidutemaatikat erinevate õppeainetega. Koolitoidu võtmesõnadeks on “jätkusuutlikkus” ja “tervislikkus”. Projekti käigus töötatakse välja individuaalne metoodika, hindamaks tervise- ja keskkonnamõjusid koolides ja lasteaedades. Samuti viiakse projekti raames läbi koolitusi koolide kokkadele ja köögipersonalile ning töötatakse välja uuenduslikke, kliimasõbralikke ja jätkusuutlikke retsepte.

Projekti tulemuseks on õnnelikumad ja tervemad lapsed ja noored. Samuti paraneb Tallinna inimeste tervis ja üldine heaolu, suureneb kodanike teadlikkus tervislikust ja jätkusuutlikust toitumisest ja sellega kaasnevatest mõjudest nii tervisele kui ka keskkonnale.

 

 Alates 2023. aastast hakkab “kogu kooli toidukultuuri” lähenemist ja tegevusi katseprojektina rakendama 80 kooli üle Euroopa. Nende seas on ka viis Tallinna kooli (Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Südalinna Kool, Tallinna Rahumäe Põhikool, Tallinna Mahtra Põhikool ja Ristiku Põhikool) ning viis Viimsi valla põhikooli (Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool, Viimsi Kool ja Prangli Kool)

Eesmärkide saavutamiseks keskendub projekt kolmele suurele tegevusvaldkonnale: 

•uuenduslikud ja jätkusuutlikud toidu- ja toitlustusteenuse hanked,

•planeediga arvestav tervislik toitumine ja toiduvalmistamine,

•kogu kooli kaasav lähenemine toiduharidusele ja toidusüsteemile (Whole School Food Approach). 

 

 

Meediakajastused

 

Kümme Harjumaa kooli katsetavad uut lähenemst koolitoidule

 

Viimsi koolid aitavad luua muutust koolitoidus

 

 

Projektis SchoolFood4Change osalejad jagasid kogemusi

 

 

Projekti „SchoolFood4Change“ raames külastati Lõuna-Eestit