Tunnijaotusplaan


      TUNNIJAOTUSPLAAN                
K - kohustuslik, L - lisa                              
      I aste         II aste       III aste  
ÕPPEAINE K II III K L IV VI K L VII VIII IX
Eesti keel 19 2 7   1 6  1 11 1  1 3 3 6   2 2 2
Kirjandus           4     2 2 6   2 2 2
Inglise keel  3 4   3 3   1 9 3 3   1  1  1 9 1 1 3 3
Vene keel           3 3   3 3 9   3 3 3
Matemaatika 10 2 3   1      1 4 13 2 4   1  1 5 13   5 4 4
Loodusõpetus 3   1 1 1 7   2 2 3 2   2    
Geograafia                     5   1 2 2
Bioloogia                     5   1 2 2
Keemia                     4     2 2
Füüsika                     4     2 2
Ajalugu           3     1 2 6   2 2 2
Inimeseõpetus 2     1 1 2     1 1 2   1 1  
Ühiskonnaõpetus           1       1 2       2
Muusika 6   2 2 2 4   2 1 1 3   1 1 1
Kunst 4,5   2 1 2/1 3   1 1 1 3   1 1 1
Kehaline kasvatus 8   2 3 3 8   3 3 2 6   2 2 2
Käsitöö/tööõpetus 4,5   1 2 2/1 5   1 2 2 5   2 2 1
Arvutiõpetus             1 1              
Valikaine                       3 1 1 1
KOKKU     20 23 25     25 28 30     30 32 32
      TUNNIJAOTUSPLAAN                
K - kohustuslik, L - lisa                              
      I aste         II aste       III aste  
ÕPPEAINE K II III K L IV VI K L VII VIII IX
Eesti keel 19 2 7   1 6  1 11 1  1 3 3 6   2 2 2
Kirjandus           4     2 2 6   2 2 2
Inglise keel  3 4   3 3   1 9 3 3   1  1  1 9 1 1 3 3
Vene keel           3 3   3 3 9   3 3 3
Matemaatika 10 2 3   1      1 4 13 2 4   1  1 5 13   5 4 4
Loodusõpetus 3   1 1 1 7   2 2 3 2   2    
Geograafia                     5   1 2 2
Bioloogia                     5   1 2 2
Keemia                     4     2 2
Füüsika                     4     2 2
Ajalugu           3     1 2 6   2 2 2
Inimeseõpetus 2     1 1 2     1 1 2   1 1  
Ühiskonnaõpetus           1       1 2       2
Muusika 6   2 2 2 4   2 1 1 3   1 1 1
Kunst 4,5   2 1 2/1 3   1 1 1 3   1 1 1
Kehaline kasvatus 8   2 3 3 8   3 3 2 6   2 2 2
Käsitöö/tööõpetus 4,5   1 2 2/1 5   1 2 2 5   2 2 1
Arvutiõpetus             1 1              
Valikaine                       3 1 1 1
KOKKU     20 23 25     25 28 30     30 32 32