Esileht TUNNIJAOTUSPLAAN                      
K-kohustuslik, L-lisa
 

I aste

II aste III aste
ÕPPEAINE K L 1 2 3 K L 4 5 6 K L 7 8 9
eesti keel ja kirjandus 19   6 7 6 15   5 5 5 12   4 4 4
 A-võõrkeel 3 3   2 4 9 3 4 4 4 9 3 4 4 4
 B-võõrkeel           3 2   2 3 9   3 3 3
matemaatika 10 2 4 4 4 13   4 4 5 13   4 4 5
loodusõpetus 3   1 1 1 7   2 2 3 2   2    
 geograafia                     5   1 2 2
 bioloogia                     5   2 1 2
 keemia                     4     2 2
 füüsika                     4     2 2
 ajalugu           3 1   2 2 6   2 2 2
 inimeseõpetus 3   1 1 1 2     1 1 1   1    
 ühiskonnaõpetus           1   1     2     1 1
 muusika 6   2 2 2 4   2 1 1 3   1 1 1
 kunst 3   1 1 1 2 1 1 1 1 3   1 1 1
 kehaline kasvatus 8 1 3 3 3 8   3 3 2 6   2 2 2
käsitöö/tööõp 6   2 2 2 5 1 2 2 2 5 1 2 2 2
valikaine   1     1   3 1 1 1   3 1 1 1
KOKKU     20 23 25     25 28 30     30 32 34